Huomisen analytiikkaa kaupunkisuunnitteluun.

Qissa on uniikki firma, jonka missio on tukea kaupunkisuunnittelun tavoitteiden toteutumista arkkitehtuurianalytiikan avulla.

* lp;el Arkkitehtuurianalytiikka on kaupunkikehityksen simulointia suunnitelman mitoituksen ja arkkitehtuurin pohjalta. Qissan projektiappeilla se onnistuu interaktiivisesti ja toistettavasti, jolloin suunnittelusta tulee vaikutuspohjaista (impact based) !Suunnittelu = kaupunkikehitys

Vaikutuspohjaista kaupunkikehitystä kerrosalapiirrosten sijaan.

Projektiappit

Yhdistä interaktiivinen analytiikka ja koneoppiminen osaksi vaikutuspohjaista suunnittelua.

Urbaani data

Käytä Qissan helppokäyttöistä kaupunkidataa vaikutuspohjaisen suunnittelun tueksi.

Qissa kaupunkisuunnitteluanalytiikka Oy | 2862970-8 | office@qissa.fi