Yritys

Qissa kaupunkisuunnitteluanalytiikka Oy on suomalainen yhdyskuntasuunnittelun toimialan yritys, joka syntyi globaalin COVID19 pandemian aikana. Tutkimus- ja kehitystyö, jota oli tehty hiljalleen yliopistoyhteistyön rinnalla, jäsentyi nykymuotoonsa vasta, kun kädet olivat täysin akateemis-teknologisessa savessa. Qissan missioksi muodostuikin tuotteistaa uusinta kaupunkitutkimusta ja tieteellisesti testattua analytiikkaa kaupunkisuunnittelun arkeen.

Teknologia keinona…

Meidän erityisyys muodostuu harvinaisesta osaamispaletista. Qissassa yhdistyy IT-teknologiaosaaminen ja data-analytiikan hallinta tietotaitoon kaupunkikehityksestä ja sen suunnittelusta. Meidän tavoite ei ole tehdä vain kauniita suunnitelmia, vaan löytää ratkaisut, jotka rakentuessaan tukevat kestävää kaupunkikehitystä. Näiden ratkaisuiden löytämisessä hyödynnämme uusinta teknologiaa ja selkokielistä tiedeviestintää.

…yhteistyövetoiseen alan kehittämiseen.

Olemme edelleen startup, mutta kaupunkisuunnitteluun liittyvä “startuppaaminen” tarkoittaa enemmänkin pitkäjänteistä tutkimusta ja kehitystä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, kuin nopeaa kaiken muuttavaa disruptiota. Meillä on laaja yhteistyöverkosto eri suunnittelutoimistojen ja yliopistojen kanssa. Verkoston kautta voimme laajentaa henkilöstö- ja osaamisresursseja monialaisesti ja hankekohtaisesti aina opiskelijoista kokeneisiin erityisasiantuntijoihin.