Suunnitelmista voi ennustaa kaupunkikehitystä.

Qissan missio on parantaa kaupunkisuunnittelun tavoitteiden toteutumista. Keinoksi olemme ottaneet koneoppimisen ja interaktiivisen data-analytiikan. Nämä teknologiset innovaatiot luovat sosiaaliseen innovaation työtavasta. Qissan työtavassa suunnittelua tehdään vasten jatkuvaa simulointia kaupunkikehityksestä, jota ratkaisut aiheuttavat.


Kerrosalan laskeminen ei riitä

Kaupunkisuunnittelussa tulevaisuutta ”ennustetaan” usein kertolaskuilla, joissa kerrosalat – ammattislangilla kemmit, kerrotaan vaihtelevilla peukaloarvoilla (esim. 45 m²/asukas). Näin syntyviä lukuja käytetään lähes sellaisenaan lukuisissa vaikutusarvioinneissa ja mitoitusperusteissa. Kaupunkikehitys ei kuitenkaan synny tulevaisuuden kemmeistä, vaan ihmisten toiminnasta nykyisyydessä. Kerrosalapohjaiset arviot eivät myöskään huomioi asuntotyyppien ja asuntokokojen tuomia eroja. Kymmenen tuhatta kemmiä pieniä yksiöitä muodostaa erilaisen aluekehityksen kuin 500 rivitaloa perheineen. Kerrosalojen sijaan tulisi mitata kehityksen monipuolisuutta ja ratkaisuiden vaikutuksia ajassa. Tämä edellyttää kaupunkikehityksen tarkempaa simulointia.

Kaupunkikehityksen simulointi jalostaa suunnitelman tulevaisuuden paikkatiedoksi

Kaupunkikehityksen simulointi kerrosalan sijaan rakennustyypeittäin kuvaa kasvun tarkempana tulevaisuuden paikkatietona ajan suhteen. Tätä kautta muodostuu väestö- tai työpaikkakehitysnäkymä, joka vastaa tarkkuudeltaan olemassa olevaa tilastotietoa. Tällöin voidaan laskea tarkemmin myös monia vaikutuksia, kuten verotuloja, liiketilatarpeita, päiväkoti- ja kouluinvestointien ajoittamista, rakennuskannan hiilijalanjälkeä tai liikenteen kasvua.

Interaktiivinen analytiikka luo sosiaalisen innovaation

Sosiaalinen innovaatio syntyy, kun uusi teknologia on niin ketterä käyttää, että se integroituu työn ydinprosessiin. Tästä syystä Qissa on kehittänyt ns. projektiappi -työtavan, jossa vaativa korkeatasoinen analytiikka tuodaan toistettavaksi osaksi suunnittelua. Projektiappilla voidaan todeta sekä luonnosvaihtoehtojen että hankekohtaisten muutosten vaikutukset tavoitteisiin yhteismitallisesti läpi prosessin. Näin suunnittelun suunta pysyy hallinnassa ja tavoitteet toteutuvat.

Tarkempi tieto. Parempi suunnitelma.